PHÁT TẬN TAY

Là dịch vụ mà VIETMALPOST chỉ được phát cho đúng người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi.

Phạm vi áp dụng:

  • Địa chỉ nhận tại khu vực mà VIETMALPOST có bưu cục, trung tâm
  • Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của VIETMALPOST

Điều kiện dịch vụ:

- Người gửi:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (bắt buộc phải có số di động).

- Người nhận:

+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Ghi chú:

  • Người nhận phải cung cấp chứng minh thư trùng với tên người nhận ghi trên vận đơn.
  • Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.
  • Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.

 

Trân trọng kính chào.