CÔNG TY TNHH VIETMAILPOST

Địa chỉ: Số 3/13 Đồ Sơn, Phường 4,Quận Tân Bình, tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0948 006 766/0904 696 766

Emailvietmailhanoi@gmail.com 

 

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 21- 96B Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, tp.Hà Nội

Điện thoại: 0948 006 766/0904 696 766

Email : vietmailhanoi@gmail.com 

 

Chi nhánh ĐÀ NẴNG:

Địa chỉ: Số 125 Lê Độ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: 0948 006 766/0904 696 766

Email : vietmailhanoi@gmail.com 

 


VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

số 3/13 Đồ Sơn, Phường 4,Quận Tân Bình, tp.Hồ Chí Minh

Số 21- 96B Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, tp.Hà Nội

Số 125 Lê Độ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng